Historia

Kuhmon Kalamiehet ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on  Virkistyskalastuksen harjoittaminen ja kalavesien hoito.
Kuhmon Kalamiehet ry on perustettu 18.4.1972. Kuhmon Kalamiesten toiminta alkoi kuitenkin jo 19.3.1959, jolloin pidettiin yhdistyksen perustava kokous. Yhdistyksen perustamisilmoitus jäi jostakin syystä lähettämättä yhdistysrekisteriin. Ensimmäiseen kokoukseen Aug.Korhosen kerhohuoneella  osallistuivat seuraavat urheilukalastusta harrastavat henkilöt: Oiva Puranen, Tauno Autio, Kaino Lipponen, Kauko Heikkinen, Unto Mikkonen, Olavi Heikkinen, Erkki Kaikkonen, Erkki Hämäläinen, Mauno Hyvärinen, Pauli Liimatta, Erkki Suokko, Onni Juvonen, Eino Keränen ja Toivo Kyllönen. Kokous valitsi johtokunnan, johon kuuluivat Oiva Puranen pj., Toivo Kyllönen siht., Erkki Suokko varapj., Tauno Autio,  Kauko Heikkinen ja Onni Juvonen. Jäseniä v. 1959 vuoden lopussa oli 30. Jäsenmäärä on noussut alun 30 hengestä pikkuhiljaa nykyiseen n. 90 henkeen. Kuhmon Kalamiehet ry kuuluu Kainuun Vapaa-ajankalastajapiiriin ja sen kattojärjestö on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Kalastus

Vuonna 1972 Metsähallitukselta vuokrattiin Lentuan kylällä sijaitseva  pinta-alaltaan 24 ha:n Kalliolampi. Lammen rannalle rakennettiin maja v.1973. Nykyinen Kalliolammen kota valmistui v. 1989. Ensimmäiset 2-vuotiaat siianpoikaset (500kpl) istutettiin lampeen v. 1973. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana lampeen istutettiin 800 kpl järvitaimenta ja 1500kpl peled-siikaa. Kalliolampi on edelleen vuokralla ja istutuksia jatketaan. Vuonna 1975 vuokrattiin myös 4,66 ha:n Iso Havukkalampi, johon istutettiin harjusta, siikaa, järvitaimenta ja pyyntikokoista kirjolohta. Lampi ei ole enää vuokralla. 1990-luvulla vuokrattiin myös  Nurronluoman viereltä isompi 3,3 ha:n Valkeaislampi, joka ei myöskään ole enää vuokralla.

Kilpailutoiminta

Pilkkikilpailuja  on järjestetty aktiivisesti. Alkuaikoina jäsentenvälisiin kisoihin osallistui n. 40-50 henkeä (nuoriakin 15) ja yleisiin kisoihin satakunta. Ensimmäiset isot pilkkikisat Kalamiehet järjesti  Ontojärven Koukkulahdella 11.4.1965. Pääpalkintona kisoissa oli Neckar 770 merkkinen henkilöauto. Osannottajia oli 367 henkeä. Rantaonginta tuli mukaan v.1976. Viidestä seitsemään osakilpailua käsittävä Kuhmon Pilkkimestarikisa alkoi pyöriä vuodesta 1976 alkaen. Vuodesta 1997 pilkkikisat järjestettiin Kalevalapilkki nimellä.  Parhaimmillaan kolmepäiväisiin cup-kisoihin osallistui yhteensä yli 300 henkeä.

Virkistys ja koulutus

Kalamiehet  järjesti  1970- ja 1980- luvulla lukuisia kalamiesiltamia Hotelli Kainuussa (kalakukko-huutokauppoja, arpajaisia, kilpailuja). Myös tupailtoja järjestettiin. Hauen kenttähautomo toimi 1980- luvulla Haukilammella. Roskakalojen paunettipyyntiä, kursseja (esim.rysäkurssi, kalanviljelykurssi), näyttelyitä ja lasten onkitapahtumia järjestettiin.  Virkistys- ja retkitoiminta sekä Kalakummitoiminta jatkuu edelleen.

Muut asiat

Kalamiesten logon on suunnitellut Tauno Autio v.1982. Logoa käytetään hihamerkeissä, kotisivuilla ym.